הגרלת בושם TOUS

 רוצות בושם של TOUS?
אני מגרילה ואחת מכן זוכה!

מה צריך לעשות על מנת להשתתף בהגרלה?
1) לעשות לייק בראש העמוד של קשת אוהבת בפייסבוק.
2) לשתף את הסטטוס הזה בעמוד האישי שלכם באופן פומבי.
3) להשאיר תגובה תחת הסטטוס הזה בו תספרו לי למה דווקא לכן מגיע לזכות בבושם.
חוקי ההגרלה:
  •     הרישום להגרלה יסתיים ב- 9/01/2015 בשעה 24:00.
  •     לאחר ההגרלה תוצאותיה יפורסמו בעמוד קשת אוהבת בפייסבוק והזוכה תקבל ממני מסר אישי.
  •     באם הזוכה לא תענה למסר בתוך 72 שעות- הזכייה תועבר הלאה.
  •     הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
  •     ההגרלה פתוחה אך ורק לתושבות מדינת ישראל.
  •     אני אהיה רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שזכייתה הושגה תוך מרמה או תוך מעשה אחר שאינו כדין.
  •     עצם ההשתתפות בהגרלה אינו מבטיח זכייה.
  •     לאף משתתפת בהגרלה לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת ההגרלה.